Bedriftspresentasjoner

bedpresCanonCropped
Enigmas formål er å sørge for et godt faglig og sosialt miljø på IT-avdelingen utenfor forelesningstid i tillegg til å være et bindeledd mellom våre medlemmer og bedrifter både i regionen og nasjonalt. Vi arrangerer 3-4 bedriftspresentasjoner hvert semester og er alltid interessert i å høre fra nye bedrifter som har lyst til å komme på besøk.

Vi kan stille med hyggelige lokaler med prosjektor og lydanlegg uten noen kostnad for dere som bedrift. En presentasjon bør i tillegg til å handle om bedriften, ha en faglig del der deltagerne kan lære noe, eller bli introdusert til nye teknologier/løsninger. For å trekke mest mulig deltagere anbefales det å servere enkel mat og drikke som f.eks pizza og brus. Dette er en kostnad som bedriften evt. må stå for, men vi kan selvfølgelig være behjelpelige med organisering og bestilling.

Ønsker din bedrift å presentere seg for våre medlemmer, eller vil du bare vite mer? Ta kontakt med faglig ansvarlig.