Children’s International School søker en person som har erfaring og kunnskap innen IT-området

Children’s International School i Fredrikstad er en privat, internasjonal skole for elever fra 1. til 10. Klasse. Skolen følger International Baccalaureate programmet og all undervisning
skjer på engelsk. Alle skolens elever har egne iPad som brukes i alle fag. Skolen har fokus på bruk av moderne digital teknologi, og søker en person som har erfaring og kunnskap innen IT-området som kan vedlikeholde og videreutvikle skolens systemer og utstyr. Ingen formell sluttført utdannelse er nødvendig for å søke.

Du må være løsningsorientert, positiv og ha lyst til å lære. Dette er en 40% stilling som kan fordeles over 2 eller flere dager avhenging av din timeplan.

Ta kontakt med Fredrik Bjørge Hansen på 95277082 eller fredrik@cisteacher.no dersom du er interessert eller har spørsmål om stillingen.