ENIGMA LAN PARTY

Liker du å game? Enigma styret velkommer alle faddere, fadderbarn og Enigma medlemmer til LAN party den 24. August. Det er bare å ta med seg alt av gaming utstyret ditt. Ikke glem å ta med mat og drikke! Det kommer til å være satt opp Nintendo Switch og VR for andre som ønsker å prøve det ut.

Husk å trykk SKAL på arrangementet! Vi håper så mange som mulig møter opp! The more the merrier. Spiller du ikke? Det går helt fint! Alle er velkommen!

Dette er en alkoholfritt arrangement. 🙂

—————
Enigma er en linjeforening for IT-studenter og ansatte på Høgskolen i Østfold. Formålet til Enigma er å bedre og ivareta miljøet på avdelingen, både sosialt og faglig.

Besøk våres Facebook side https://www.facebook.com/HIOF.Enigma/

English *

Do you like to play? The Enigma board welcomes all fadder barn/new students, faddere and Enigma members to the LAN party on August 24th. Go ahead and bring your computer equipments! Do not forget to bring food and drinks! It will be set up Nintendo Switch and VR for others who want to try it out.

Remember to press SKAL on the event! We hope as many as possible meet up! The more the merrier. You dont play? It is fine! Everyone is welcome!

This is an alcohol free event. 🙂

—————

Enigma is a line association for IT students and employees at Østfold University College. The purpose of Enigma is to improve and safeguard the environment of the department, both socially and professionally.