F5- Innføring i Lock picking

Enigma ønsker alle IT-studenter velkommen til et kurs på hvordan låser fungerer, hvordan man kan komme seg rundt dem, ved hjelp av dirking og andre metoder. Og hvordan dette henger sammenhengen med IT.
Etter presentasjonen er det mulig å prøve dirkesett på dør- og hengelåser, med veiledning.

Det vil bli servert pizza 😀