Minecraft-server

Minecraft

MinecraftServer

gameserver.hiof.no
For å koble seg til må man være på skolens nettverk, eller benytte VPN.
Guide til installasjon av VPN.

Teamspeak

???