Generalforsamling 2017 – NY DATO

Generalforsamlingen flyttes fra 23.02 til 02.03. Klokkeslett og sted er det samme.

 

Dato: 03.03.2017

Tid: 16:15

Sted: Høgskolen i Østfold, Remmen, Rom D1-055/56

Jf. Enigmas vedtekter avholdes generalforsamling i februar måned. Innkalling til generalforsamling sendes ut én måned i forkant, jf. vedtektene.

Samtlige medlemmer som har betalt kontingent (50 NOK) har stemmerett ved generalforsamlingen. Kontingent kan betales kontant til et styremedlem i forkant av generalforsamlingen.

Saksliste

Saksliste for generalforsamlingen følger:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Styrets beretning (årsrapport)
  3. Revidering av vedtekter
  4. Regnskap og budsjett for neste periode
  5. Innkomne saker
  6. Valg av styre, eventuelle andre verv

Dersom et medlem har en sak de ønsker tatt opp på generalforsamlingen kan saken sendes inn til enigma@hiof.no med tittel Innkommende sak Generalforsamling 2017. Saken tas da opp under punkt 5 i sakslisten.

Kandidater til styreverv

Som siste sak på generalforsamlingen skal et nytt styre velges, og vi sender en ny mail en uke før generalforsamlingen med liste over søkere.

For å stille til verv i Enigma sender du mail til enigma@hiof.no med emne «Enigmastyret – søknad». Der skriver du litt om deg selv og hvorfor du stiller til valg. Vervene som skal fylles er leder, nestleder med økonomiansvar, teknisk ansvarlig, faglig ansvarlig og sosialt ansvarlig. Hvis det er noen spørsmål ang. stillingene er det bare å ta kontakt med styret enten personlig eller på melding (Facebook @HiOF-Enigma eller mail). Det vil henges opp plakater med informasjon om stillingene i IT-gangen ila. uke 6.

 

Vel møtt til generalforsamling!

Med vennlig hilsen,

Enigmastyret ved

Mina Helene Pettersen
Nicolai Naglestad
Thomas Bergby
Espen Ottar Skjeggestad
Kathrine Nygaard-Hansen