Styret

Styret består av

Styrets oppgaver er å fordele økonomiske midler, ivareta informasjonskanaler og opprettholde aktivitet i foreningen. Alle medlemmer i Enigma har møte og utalelsesrett i styremøter, men må selv oppsøke informasjon angående tid og sted. Alle styremedlemmer står fritt til å inkludere medlemmer i sitt ansvarsområde dersom medlemmer ønsker å hjelpe til med f.eks arrangering av sosiale og faglige aktiviteter.

Styret velges hvert år ved generalforsamling som avholdes i februar. Alle medlemmer av Enigma har tale- og stemmerett ved generalforsamling. Personer som trer ut av styreverv plikter seg til å inneha en mentorfunksjon for det nye styremedlemmet ut semesteret.